Nieuws

FCP blijft Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON) steunen

4 september 2020

Erg blij zijn we met de toekenning van onze aanvraag bij Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) voor de periode 2021 – 2024. Dit biedt ons een stevige basis om door te gaan met onze tweeledige missie: de beste, jonge, muzikale talenten en conservatoriumstudenten ondersteunen in hun ontwikkeling én met een gevarieerd aanbod aan concerten en voorstellingen een breed publiek inspireren.

Het FCP zegt in zijn advies: ‘Met haar activiteiten vormt NJON in Nederland op het hoogste niveau de brug tussen de voornamelijk individuele muzikale opleiding van jongeren en conservatoriumstudenten naar een orkestrale beroepspraktijk. De commissie vindt NJON een waardevolle aanvulling op de regionale en lokale jeugdorkesten, muziekscholen, het privaat muziekonderricht en de conservatoriumopleidingen.’

De erkenning van onze rol is extra belangrijk na de afwijzing die we ontvingen van het Ministerie van Cultuur in juni, waar wij bezwaar tegen hebben gemaakt vanwege de foutieve informatie in het advies van de Raad van Cultuur (zie ons eerdere nieuwsbericht hierover). Tegelijkertijd laat de toekenning van het FCP ook zien hoe ingewikkeld het is voor NJON om voldoende financiële ondersteuning te vinden voor onze unieke rol en positie. Door de combinatie van talentontwikkeling en publieksbereik en doordat we zowel jong toptalent van 14 – 21 jaar, grotendeels (nog) amateur, als conservatoriumstudenten (18 – 26 jaar) een doorlopend leertraject bieden, passen we slecht in de hokjes van de regelingen. Zo meldt het FCP ook: ‘De commissie adviseert het bestuur van het Fonds, gelet op het totaalbeeld en het behaalde aantal punten, deze aanvraag te honoreren, maar voor een lager bedrag dan gevraagd. Zij geeft aan dat activiteiten waar hoofdzakelijk kunstvakstudenten aan mee doen niet in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit deze regeling.’ Het hele advies van het Fonds Cultuurparticipatie is te vinden op de website van het fonds.

Deze website gebruikt cookies.

alleen functionele cookies Akkoord

Lees alles over cookies in ons statement Privacy en cookies.